پرده ستاره ای

پرده ستاره ای

۷ ماه پیش ۳۷۹ بازدید

این پرده پارچه ای مملو از نقطه های درخشان یا ستاره های نورانی است ، استفاده از این پرده به عنوان زمینه ای که میتواند پوششی برای فضای پشت صحنه شما باشد به کار میروند